ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD

Veelgi parema õppetegevuse ja seda toetava töö korraldamiseks toimub Keila Swimclub/Indrek Sei Ujumiskooli 2023/2024 hooaja õppemaksu tasumine jooksva kuu eest esitatud arve alusel ja sellel esitatud tingimustel. Keila Swimclub on ette tänulik korrektsete tasumiste eest!

Keila Swimclub/Indrek Sei Ujumiskool on Haridusministeeriumis registreeritud õppeasutus, mis töötab kinnitatud õppekavade alusel 9 – 11 kuuse pikkusel õppeperioodil. Lähtudes antud põhimõttest on õppeaasta eest tasumisele kuuluv õppemaks jagatud, olenevalt treeninggrupi hooaja pikkusest, 9 – 11’ks võrdseks osaks nii, et arvestus oleks täpne ja õige, olenemata nädalate arvust kuus, riiklikest pühadest või õppekavade osadena toimivate vaheaegade pikkusest.

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD:

  • Õppemaks tasutakse kord kuus jooksva kuu eest esitatud arve alusel.
  • Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 3 nädalat, siis maksukohustus ei muutu.
  • Kui õpilane puudub haiguse tõttu treeningutelt järjestikku rohkem, kui 75% jooksval kuul toimuvast õppetööst ja teavitab sellest kirjalikult treenerit, tuleb tasuda 50% igakuisest õppemaksust. Kaootiliselt, sh. üle ühe trenni, kuid siiski üle 75% puududes, tuleb õppemaks tasuda täies ulatuses.
  • Kui õpilane on treeningutelt eemal rohkem kui kuu, kuid soov on jätkata hiljem samas grupis, tuleb koha säilitamiseks tasuda 50% igakuisest õppemaksust puudutud aja eest (treeningud toimuvad ka lapse puudumise ajal ning treeneri palk ja saali üürid tuleb klubil tasuda).
  • Juhul, kui laps ei saa või ei soovi enam osaleda treeningutel, tuleb õppemaksu peatamiseks sellest teavitada treenerit kaks kuud ette kirjalikult emaili teel. Juhul, kui treeningutelt osalemine ei ole enam võimalik arsti poolt ettekirjutatu tõttu, on etteteatamise aeg sõltuv arsti väljastatud ettekirjutusel märgitust.
  • Kui samast perest osaleb õppetööst kaks last, siis teise lapse õppemaks on -25%, kui kolm last, siis kolmanda lapse õppemaks on -33%, kui neli last, siis neljanda lapse õppemaks vastavalt -50%. See on perekonna otsustada, kuidas laste nn. järjekorda määrata.
  • Ettenähtud ja kokkulepitud soodustus kajastub järgmise kuu eest esitatud arve sees tasaarvelduse korras.
  • Arve koostamiseks ja lapse kinnitamiseks treeninggrupi nimekirja tuleb treenerile esitada kirjalikult lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodune aadress ning õppemaksu TASUJA NIMI, isikukood, telefoni number ja e-maili aadress.
  • Lapse registreerimisel treeningutele tuleb tutvuda klubi kodukorra ja isikuandmete töötlemise korraga ja kinnitada nendega nõustumist.

Keila Swimclubi õppemaksult on vanemal õigus tulumaks 20% tagasi saada Tulumaksuseaduse §57 lõike 6 alusel.

Küsimuste ja ettepanekute korral palume kirjutada meile SIIN