JÜRI TUNNIPLAAN 2023/2024

Rae valla laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2023 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)
Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.
Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuid hiliseim tähtaeg möödunud kalendriaasta treeningute eest kuluhüvitise taotlemiseks on 15. jaanuar.

E,K 15.00-15.45

Algajad I (6-8 aastased)

66€ kuu


E 15.45-16.30
R 14.00-14.45

Algajad II (6-8 aastased)

66€ kuu


E,K 14.00-15.00

Edasijõudnud (7-9 aastased)

66€ kuu


T,N,R 15.00-16.00

Edasijõudnud (9-12 aastased)

85€ kuu


T,N 16.00-17.00

Edasijõudnud (13+ aastased)

66€ kuu


E,K 15.30-17.00(18.15)
T,N,R 16.00-18.00
L 10.30-12.00

Võistlussport (12+ aastased)

85€ kuu